McGill Institute of Islamic Studies Tehran Branch publications now online!

Institute of Islamic Studies Tehran Branch publications

  • Qazwīnī, ʻAlī ibn ʻUmar, 1203 or 4-1276 or 7. Ḥikmat al-ʻayn. Tihrān : Anjuman-i Ās̲ār va Mafākhir-i Farhangī, 1384 [2005 or 2006].
  • Quṭb al-Shīrāzī, Maḥmūd ibn Masʻūd, 1236 or 7-1310 or 11. Sharḥ Ḥikmat al-ishrāq Suhrawardī.Tihrān : Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī, Dānishgāh-i Tihrān, Dānishgāh-i Makʹgīl, 2001.
  • Tabrīzī, Rajabʻalī, d. 1669 or 70. al-Aṣl al-aṣīl : uṣūl-i āṣifīyah. Tihrān : Anjuman-i Asār va Mufākhir-i Farhangī, 1386 [2007].
  • Turkah Iṣfahānī, ʻAlī ibn Muḥammad, 1368 or 1369-1431 or 1432. Kitāb al-Manāhij fī al-manṭiq. Tihrān : Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī, Dānishgāh-i Tihrān ; Kuwālā Lāmpư̄r : Muʼassasah-ʼi Bayna al-Milalī-i Andīshah va Tamaddun-i Islāmī, 1376 [1997]
  • Ṭūsī, Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad, 1201-1274. Maṣāriʻ al-muṣāriʻ. Tihrān : Intishārāt-i Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī-i Dānishgāh-i Tihrān, Dānishgāh-i Mīkgīl, bā hamkārī-i Markaz-i Bayn al-Milalī-i Guftugū-yi Tamaddunhā, 1383 [2004 or 2005]
  • Ṭūsī, Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad, 1201-1274. Talkhīṣ al-Muḥaṣṣal : bi-inz̤imām-i rasāʼil va favāʼid kalamī. Tihrān : Intishārāt-i Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī, Dānishgāh-i Mīkgīl, Shuʻbah-ʼi Tihrān, bā hamkārī-i Dānishgāh-i Tihrān,   1980.

Leave a Comment